lo

ຍິນດີຕ້ອນເຮົາເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ເຮົາ

ຈຸດປະສົງ:

– ເພື່ອການເຜີຍແພ່ ຂໍ້ມູນ ຄວາມຮູ້ ເທັກນິກຕ່າງໆ ດ້ານເຄື່ອງດົນຕີ

– ເຜີຍແພ່ບົດສອນ ຄລິບສອນ ເທັກນິກຕ່າງໆ ດ້ານການຫລິ້ນເຄື່ອງດົນຕີ

– ເຜີຍແພ່ບົດເພງ ເອັມວີ ຂອດເພງ ຕ່າງໆ ໃນວົງການເພງລາວ

– ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມສະມາຊິກໃນວົງການດົນຕີໃຫ້ແຜ່ຫລາຍຂຶ້ນ

ວິທີການ

– ເວັບໄຊທ໌ເຮົາມີລະບົບສະມາຊິກ ທຸກໆຄົນສາມາດ ລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກເວັບໄຊທ໌ເຮົາໄດ້ແບບງ່າຍໆ ພຽງກົດ ທີ່ເມນູ “ລົງທະບຽນ” ຫລື “ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Facebook”

– ສະມາຊິກທຸກໆຄົນສາມາດ ສ້າງບົດຄວາມຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເຜີຍແພ່ໃຫ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້. ດ້ວຍການເຂົ້າທີ່ເມນູ “ຈັດການບົດຄວາມ” ແລ້ວເລືອກ “ສ້າງບົດຄວາມໃຫມ່”

ການສ້າງບົດຄວາມໃຫມ່:

– ຫົວເລື່ອງ: ໃສ່ຊື່ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການ

– ເນື້ອໃນ: ໃສ່ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການເຜີຍແພ່ ແລະ ສາມາດກອບປີ້ ລິ້ງ ວິດີໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໄດ້ ດ້ວຍໂຄດ <iframe>

– ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ: ແມ່ນຂໍ້ຄວາມສັ້ນກ່ຽວກັບບົດຄວາມຂອງທ່ານ.

– ແທັກ: ແມ່ນຄຳຈຳກັດຄວາມ ຂອງບົດຄວາມທ່ານເຊັ່ນ: ເພງໃຫມ່, ຂອງເພງ, ກີຕ້າ….ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ

– ຫມວດຫມູ່: ເລືອກຫມວດຫມູ່ຂອງບົດຄວາມທ່ານໃຫ້ກົງກັນ.

– ຮູບຫນ້າປົກ: ຮູບພາບສະແດງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຄວາມຂອງທ່ານ

– ຈາກນັ້ນກໍຄລິກ ສົ່ງ ຫລື ບັນທຶກສະບັບຮ່າງກໍ່ໄດ້

ຫລັງຈາກນັ້ນ ທາງເຮົາຈະກວດເບິ່ງ ບົດຄວາມທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະ ເຜີຍແພ່ ເພື່ອຄວາມເຫມາະສົມ.

ຂອບໃຈທຸກໆຄົນ ທີ່ສົ່ງເສີມສັງຄົມດົນຕີບ້ານເຮົາ ໃຫ້ພັດນະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ແຊຣນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.