lo

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງງານປະກວດຄລິບ Acoustic Lao Challenge Season 1

ກົດອ່ານກະຕິກາແລະເງື່ອນໄຂການປະກວດຄັ້ງນີ້ໄດ້ທີ່ນີ້ 

ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄະແນນກັບພວກເຂົາໄດ້ດ້ວຍການ ເຂົ້າເບິ່ງ ວິດີໂອຂອງພວກເຂົາ ແລະ ແຊຣ໌ຕໍ່ໃຫ້ຫມູ່ຂອງທ່ານໄດ້ເຫັນ.

ວິດິໂອທີ່ມີຍອດວິວສູງສຸດຈະເປັນຜຸ້ຊະນະໃນໂຄງການນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ລ້ານກວ່າກີບ

ປະກາດຜົນຜູ້ຊະນະ (ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດແນ່ນອນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍພໍແລ້ວ ເຮົາຈຶ່ງຈະແຈ້ງມື້ປະກາດຜົນທີ່ແນ່ນອນ)

ແຊຣນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.