lo

Acoustic Lao Challenge Season 1 ໂດຍ Acousticlao.net ແລະ Laochord Music Store

Acoustic Lao Challenge Season 1 ໂດຍ Acousticlao.net ແລະ Laochord Music Store ຄັ້ງທີ່ 1 “ຊິງລາງວັນ ຊຸດ Condenser Microphone ໄມຄ໌ແລະອຸປະກອນອັດເພງ ລວມມູນຄ່າ ກວ່າ 1 ລ້ານກີບ”
ກະຕິກາແລະເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
– ອັດຄລິບຂອງໂຕເອງ (ດ່ຽວ ຫລື ທິມກໍໄດ້)
– ໃນແນວເພງ Acoustic ບໍ່ຈຳກັດພາສາ (ເພງລາວ ເພງໄທ ເພງຈີນ ເພງສາກົນ ໄດ້ທຸກຊາດ. ແຕ່ຕ້ອງເປັນເພງທີ່ບໍ່ຕິດລິຂະສິດ, ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນ ເພງລາວ ຫລື ໄທ ຈະດີທີ່ສຸດ)
– ຄວາມຍາວ ບໍ່ເກີນ 3ນາທີ
– ແລ້ວສົ່ງວິດີໂອທີ່ຈະຮ່ວມປະກວດເຂົ້າມາຫາເຂົ້າທາງ inbox
– ວິດີໂອທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຈະຖືວ່າເປັນສິດຂອງເຮົາ ທີ່ເຮົາຈະເຜີຍແພ່ລົງໃນ Youtube ຊ່ອງເຮົາເອງ.
– ວິດີໂອທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາແລ້ວ. ຈະຖືກອັບໂຫລດລົງໃນຊ່ອງ Youtube ເຮົາ ແລະ ວິດິໂອທີ່ມີ ຍອດວິວທີ່ສູງທີ່ສຸດ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະ.
– ເລີ່ມສົ່ງຄລິບໄດ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ (ສົ່ງກ່ອນໄດ້ອັບກ່ອນ)
– ປະກາດສະຫລຸນຜົນຜູ້ຊະນະໃນເດືອນ 1/12/2019 (ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງບໍ່ຫລາຍ ເຮົາຂໍເລື່ອນໄລຍະເວລາອອກອີກ)

ຫມາຍເຫດ:
(ສິດໃນການພິຈາລະນາວ່າວິດິໂອໃດ ຈະຜ່ານເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ໃນການຕັດສິນໃຈແອັດມິນພຽງຜູ້ດຽວ ເບິ່ງຈາກຄຸນະພາບຂອງພາບແລະສຽງ, ການຫລິ້ນ, ແລະ ລິຂະສິດຂອງເພງ)
*ກໍລະນີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ເກີນ 20ຄລິບ ເຮົາຂໍຫລຸດມູນຄ່າຂອງລາງວັນລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງ

ແຊຣນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.